Government of Nepal

Ministry of Agriculture and Livestock Development

( Livestock Development )

Singhdurbar, Kathmandu

सिंहदरवार, काठमाडौँ, नेपाल
फोन नं: ०१-४२११८३२, ०१-४२११४७४
सचिव ज्यू: ०१-४२११७०६
ई-मेल: info@mold.gov.np
वेव साइट: www.mold.gov.np


मन्त्रालयको परिचय

नेपाली अर्थतन्त्रको आशालाग्दो क्षेत्रलाई बढी व्यवस्थित गरी पशुधनको उत्पादन, प्रबर्द्धनका साथै पशुजन्य उद्योगको विकास र विस्तार गर्न अावश्यक छ । पशुपन्छी क्षेत्रमा आबश्यक नीति तथा कार्यक्रम मार्फत पशुपन्छीपालक कृषक, व्यवसायी तथा उद्यमीहरुका लागि आबश्यक सेवा प्रवाहलाई सहज र सुलभ बनाई गुणस्तरीय, स्बच्छ र दिगो पशुपन्छीजन्य उत्पादन पद्धतिद्धारा उत्पादन तथा उत्पादकत्वमा बृद्धि गर्दै व्यवसायीकरणका लागि निजी तथा सहकारी क्षेत्रबाट लगानी बढाउने वाताबरण सिर्जना गर्नुका साथै भएको लगानीको संरक्षण गर्नु यस मन्त्रालयको उदेश्य रहेको छ ।यसका साथै पशु स्वास्थको सम्बर्द्धन मार्फत पशु तथा पशुजन्य उत्पादनबाट मानवमा सर्न सक्ने रोगहरुको नियन्त्रण र रोकथाम गरी जनस्वास्थ्य संरक्षणमा योगदान गर्नु यस मन्त्रालयको प्रमुख कार्य हो ।