नेपाल सरकार

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय

( पशुपन्छी विकास )

सिंहदरवार, काठमाडौं

सिंहदरवार, काठमाडौँ, नेपाल
फोन नं: ०१-४२११८३२, ०१-४२११४७४
सचिव ज्यू: ०१-४२११७०६
ई-मेल: info@mold.gov.np
वेव साइट: www.mold.gov.np


 • Signing Ceremony of China-Nepal Agri-Project

 • कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठक

 • MDAC meeting

 • OIE workshop on AMR in animals

 • World milk day 2018

 • रुपान्तरणको मार्गचित्र २०७५ घोषणा

 • World Veterinary Day 2018

 • खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर अभियान २०७५: अन्तरक्रिया बैठक

 • रुपान्तरणको मार्गचित्र २०७५ को प्रगती समिक्षा बैठक

 • Signing of MoU between MoALD and HELVETAS

 • Workshop on Strengthening Regional Value Chain

 • वार्षिक प्रगती समिक्षा गोष्ठी २०७४/७५

 • Secretary addressing WHO conference

 • Central Veterinary Hospital

 • Rainbow Trout Fish Farm

 • Rabies Vaccine

 • Pokhara Farm

 • Pokhara Farm

 • Pokhara Farm

 • National Livestock Breeding Centre Pokhara

 • Semen straw at National Livestock Breeding Centre


सुचना अधिकारी

 

विनोद भट्टराई

वरिष्ठ कृषि अर्थ विज्ञ 

मोबाइल : ९८४११५४८९२

मन्त्रालयको परिचय

नेपाली अर्थतन्त्रको आशालाग्दो क्षेत्रलाई बढी व्यवस्थित गरी पशुधनको उत्पादन, प्रबर्द्धनका साथै पशुजन्य उद्योगको विकास र विस्तार गर्न अावश्यक छ । पशुपन्छी क्षेत्रमा आबश्यक नीति तथा कार्यक्रम मार्फत पशुपन्छीपालक कृषक, व्यवसायी तथा उद्यमीहरुका लागि आबश्यक सेवा प्रवाहलाई सहज र सुलभ बनाई गुणस्तरीय, स्बच्छ र दिगो पशुपन्छीजन्य उत्पादन पद्धतिद्धारा उत्पादन तथा उत्पादकत्वमा बृद्धि गर्दै व्यवसायीकरणका लागि निजी तथा सहकारी क्षेत्रबाट लगानी बढाउने वाताबरण सिर्जना गर्नुका साथै भएको लगानीको संरक्षण गर्नु यस मन्त्रालयको उदेश्य रहेको छ ।यसका साथै पशु स्वास्थको सम्बर्द्धन मार्फत पशु तथा पशुजन्य उत्पादनबाट मानवमा सर्न सक्ने रोगहरुको नियन्त्रण र रोकथाम गरी जनस्वास्थ्य संरक्षणमा योगदान गर्नु यस मन्त्रालयको प्रमुख कार्य हो ।

ताजा जानकारी

मा. चक्रपाणी खनाल
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री
मा. रामकुमारी चौधरी
कृषि तथा पशुपन्छी विकास राज्यमन्त्री
प्रकाश माथेमा
सचिव

प्रवक्ता

तेजबहादुर सुवेदी

प्रवक्ता

फोन : ०१-४२११६८७

ईमेल :tbsubedi@gmail