Government of Nepal

Ministry of Agriculture, Land Management and Cooperative

( Livestock Development )

Singhdurbar, Kathmandu

सिंहदरवार, काठमाडौँ, नेपाल
फोन नं: ०१-४२११८३२, ०१-४२११४७४
सचिव ज्यू: ०१-४२११७०६
ई-मेल: info@mold.gov.np
वेव साइट: www.mold.gov.np


Updates

बढुवा सुचना

जेष्ठता र कर्यसम्पादनको मूल्याङ्कनको अाधामा गरिने बढुवाका सम्भाब्य उमेदवारहरुको योग्यताक्रम नामावली

Read more

MoU signing between MOLD and MOPE

पशुपन्छी विकास मन्त्रालय र जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्रालय बीच  पोखरा पशु विकास फार्ममा नमुना ठुला वायोग्यास प्लाट निर्माण तथा देशभरका पशुपन्छी पालन फार्ममा वायोग्यास कर्यक्रम प्रवर्द्धनमा सहकार्य गर्ने सम्बन्धी समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर।

Read more

पशुपन्छी विकास मन्त्रालय र कृषि तथा वन विश्वविद्यालय वीच सहकार्यको समझदारी

पशुपन्छी विकास मन्त्रालय र कृषि तथा वन विश्वविद्यालय वीच पशुपन्छीको क्षेत्रमा अध्ययन अनुसन्धान प्रविधि विकासमा सहकार्यको समझदारीमा हस्ताक्षर भएको छ ।

Read more