Government of Nepal

Ministry of Agriculture and Livestock Development

( Livestock Development )

Singhdurbar, Kathmandu

सिंहदरवार, काठमाडौँ, नेपाल
फोन नं: ०१-४२११८३२, ०१-४२११४७४
सचिव ज्यू: ०१-४२११७०६
ई-मेल: info@mold.gov.np
वेव साइट: www.mold.gov.np


Updates

बढुवा सुचना

जेष्ठता र कर्यसम्पादनको मूल्याङ्कनको अाधामा गरिने बढुवाका सम्भाब्य उमेदवारहरुको योग्यताक्रम नामावली

Read more

MoU signing between MOLD and MOPE

पशुपन्छी विकास मन्त्रालय र जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्रालय बीच  पोखरा पशु विकास फार्ममा नमुना ठुला वायोग्यास प्लाट निर्माण तथा देशभरका पशुपन्छी पालन फार्ममा वायोग्यास कर्यक्रम प्रवर्द्धनमा सहकार्य गर्ने सम्बन्धी समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर।

Read more