Government of Nepal

Ministry of Agriculture and Livestock Development

( Livestock Development )

Singhdurbar, Kathmandu

सिंहदरवार, काठमाडौँ, नेपाल
फोन नं: ०१-४२११८३२, ०१-४२११४७४
सचिव ज्यू: ०१-४२११७०६
ई-मेल: info@mold.gov.np
वेव साइट: www.mold.gov.np


Updates

पशुपन्छी विकास मन्त्रालय र कृषि तथा वन विश्वविद्यालय वीच सहकार्यको समझदारी

पशुपन्छी विकास मन्त्रालय र कृषि तथा वन विश्वविद्यालय वीच पशुपन्छीको क्षेत्रमा अध्ययन अनुसन्धान प्रविधि विकासमा सहकार्यको समझदारीमा हस्ताक्षर भएको छ ।

Read more

तथ्यांक अद्यावधिक गर्ने कार्य शुरु

केन्द्रीय तथ्यांक विभागसंगको सहकार्यमा पशुपन्छीका तथ्यांक अद्यावधिक गर्ने कार्य शुरु भएको छ । यसबाट व्यावसियक रुपमा पालिएका गाई भैंसी भेंडा बाख्रा र बंगुरको तथ्यांक र तिनको उपयोगको तथ्यांक अद्यावधिक भई निति कार्यक्रम तयार गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

Read more

किसान आयोगको गठन

लामो समयदेखि प्रतिक्षामा रहेको किसान आयोग अन्ततः गठन भएको छ । कृषि क्षेत्रलाई आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण र विविधिकरण गरी किसानको हकहितको संरक्षण एवं प्रवद्र्धन गर्न तथा कृषि सम्बन्धी ऐन, कानून, नीति तथा योजना तर्जुमाको साथै कृषि अनुसन्धान र प्रसारलाई किसानमैत्री बनाई किसानहरुको हक हित र अधिकारको रक्षा गर्दै कृषि उत्पादनमा नेपाललाई आत्मनिर्भर बनाउने उदेश्य सहित राष्ट्रिय किसान आयोग गठन गरिएको हो । आयोगमा अध्यक्ष सहित सात सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ ।

Read more

किसानको घरदैलोमा थप १५०० पशु सेवा प्राविधिकहरुले सेवा प्रदान गर्ने

पशु सेवा विभाग अन्तरगत ९९९ सेवा केन्द्रहरु मार्फत पशुपालक कृषकहरुमा फिल्डस्तरको सेवा पुर्याइरहेकोमा एउटा सेवा केन्द्रले ३ देखि ५ वटा गाविसहरु हेर्नुपर्ने अवस्थामा किसानले सेवा पाउन कठिन भएको परिप्रेक्ष्यमा नेपाल सरकारले थप १५०० पशु सेवाका प्राविधिक थप गरी सेवा प्रवाहको अवस्थामा सूधार ल्याउने उद्धेश्यले गत आ वमा ५०० प्राविधिक करार सेवामा नियुक्त गरेकोमा चालू आ व मा थप १००० प्राविधिक भर्ना गर्ने काम भएको छ । यसबाट किसानहरु घरदैलोमै सेवा पाइन्छ भनी उत्साहित भएका छन् ।

Read more

पशु बस्तुहरुको लागि एम्वुलेन्स ल्याउनेतयारी

पशु बस्तुहरुको तत्काल उपचार गर्नका लागि एम्वुलेन्स ल्याउने तयारी भएको छ । ठूला तथा साना पशुहरुका लागि एम्बुलेन्स सेवा दिन सकेमा तत्काल सुविधायुक्त पशु अस्पतालमा पशुहरु ल्याई उपचार सम्भव हुने रत्यसबाट व्यवसायिक रुपमा पशुपन्छी पालन गर्ने किसानहरुका लागि निकै सजिलो हुने हुंदा यस्तो सोच ल्याइएको हो  ।

Read more

MoU signing between MOLD and AFU

पशुपन्छी विकास मन्त्रालय र कृषि तथा वन विश्वविद्यालय वीच सहकार्यको समझदारीमा हस्ताक्षर।

Read more